UVEDENE NOVE GARANTNE LINIJE

Vlada Republike Srpske, u funkciji Skupštine akcionara Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka, na 100. sjednici održanoj 17.11.2016. godine je donijela odluku o uvođenju novih garantnih linija u poslovanje Fonda.

Nove garantne linije su:

  1. garantna linija za realizaciju sredstava iz Fonda Partner Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
  2. garantna linija za realizaciju Projekta ruralnog razvoja (IFAD projekat)
  3. garantna linija za početne poslovne aktivnosti na području razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija
  4. garantna linija za početne poslovne aktivnosti na području razvoja  seoskog, lovnog, ribolovnog i eko turizma
  5. garantna linija za početne poslovne aktivnosti u sektoru uzgoja i prerade jagodičastog voća
  6. garantna linija za početne poslovne aktivnosti u oblasti govedarstva, ovčarstva, kozarstva, svinjarstva, peradarstva i ribarstva

*(više informacija možete dobiti klikom na svaku od navedenih linija)

Planirani okvirni iznos garancija po navedenim garantnim linijama iznosi 9.300.000,00 KM, čime Garantni fond planira podržati najmanje 18.600.000,00 KM kreditnih sredstava plasiranih preduzetnicima i privrednim društvima na području Republike Srpske.