Frequently asked questions (FAQ)

Šta vi garantujete i čemu služe vaše garancije?

Ukoliko imate dobar i perspektivan projekat, kod poslovne banke podnijeli ste zahtjev za kredit, ali nemate dovoljno obezbjeđenja – tu je Garantni fond da vam pomogne. Mi dajemo garancije koje poslovnim bankama služe kao dodatno obezbjeđenje kredita naših klijenata čije projekte ocijenimo kao kvalitetne i perspektivne.

Kome da se obratim ako hoću garanciju Garantnog fonda RS?

Da bi ste podnijeli zahtjev za garanciju Garantnog fonda RS potrebno je prvo da se obratite Vašoj poslovnoj banci, uradite poslovni plan, podnesete zahtjev za kredit i pribavite svu neophodnu dokumentaciju koju vam traži banka. Uz zahtjev za kredit dostavljate svu tu dokumentaciju Vašoj banci, te ukoliko Vam nedostaje obezbjeđenje za kredit podnosite zahtjev za garanciju Garantnom fondu, koji svoju odluku donosi nakon odobravanja kredita od strane poslovne banke.

Da li vi podržavate sve djelatnosti?

Fond pruža podršku razvoju preduzetništva kroz olakšavanje pristupa finansijskim sredstvima potrebnim za obavljanje poslovnih djelatnosti preduzetnika (pravnih i fizičkih lica) sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Republici Srpskoj, a posebno za:

a) početne poslovne djelatnosti,

b) poslovne aktivnosti mladih preduzetnika,

v) poslovne aktivnosti žena,

g) projekte koji doprinose zapošljavanju i očuvanju radnih mjesta,

d) izvozno orijentisane poslovne djelatnosti,

đ) poslovne djelatnosti u oblasti poljoprivrede,

e) proizvodne djelatnosti i uslužne djelatnosti povezane sa proizvodnim sektorom,

ž) projekte i poslovne djelatnosti za unapređivanje ekonomskog razvoja područja sa izuzetno niskim životnim standardom ili visokom nezaposlenošću i

z) druge održive projekte.

Fond neće izdavati garancije za finansiranje trgovinske djelatnosti koja je pretežno bazirana na uvoznim proizvodima, ugostiteljske djelatnosti koja se isključivo ili pretežno odnosi na: točenje pića (barovi, bifei i kafane), priređivanje igara na sreću, kockarnice, kladionice i finansijsko posredovanje

Koliko me košta garancija?

Premije za rizik izdavanja garancije koje klijenti plaćaju Fondu definisane su Pravilnikom o odobravanju garancija po garantno-kreditnim linijama. Stopa premije za rizik obračunava se na iznos izdate garancije i naplaćuje kvartalno unaprijed.
Ukoliko želite da orijentaciono izračunate troškove kredita i garancije, možete to uraditi na kalkulatoru garancija.

Kako doći do pisma namjere?

Da li garanciju može da dobije fizičko lice?

Da bi fizičko lice podnijelo zahtjev za garanciju mora imati registrovanu poljoprivrednu proizvodnju ili neku drugu proizvodno-zanatsku djelatnost..