Услови за издавање гаранције за ову гарантну линију су:

 • корисници средстава по овој гарантној линији су правна лица са сједиштем у Републици Српској и физичка лица и предузетници са пребивалиштем у Републици Српској који започињу пословну активност у сектору информационо-комуникационих технологија
 • намјена средстава је набавка основних и обртних средстава
 • износ гаранције – максимално 25.000,00 КМ
 • проценат гарантованог износа кредита:
максимална излазна каматна стопа % гарантованог износа кредита
до 6,99 40,00-50,00
7,00-7,29 35,00-39,99
7,30-7,49 30,00-34,99
7,50-7,69 25,00-29,99
7,70-7,89 20,00-24,99
7,90-8,19 15,00-19,99
8,20 и више до 14,99
  • рок важења гаранције – до 3 године
  • трошкови обраде захтјева – до 0,5% од одобреног износа кредита
  • потребна документација уз захтјев за гаранцију – прихвата се у цјелости документација која је прописана процедурама финансијског посредника, уз задржавање права да Гарантни фонд Републике Српске тражи додатне документе од клијента уколико буде сматрао да је то неопходно
  • инструменти обезбјеђења:

-лична мјеница
-инструменти обезбјеђења које узима финансијски посредник

 • стопа премије за ризик:
% гарантованог износа кредита стопа премије за ризик
40,00-50,00 1,50
35,00-39,99 1,45
30,00-34,99 1,40
25,00-29,99 1,35
20,00-24,99 1,30
15,00-19,99 1,25
до 14,99 1,20