Услови за издавање гаранције за ову гарантну линију су:

 • корисници – пољопривредни произвођачи, мала и средња предузећа, занатске и трговинске радње, задруге и удружења која имају кооперантски однос са пољопривредним произвођачима са листе заинтересованих корисника коју води Јединица за координацију пољопривредних пројеката
 • намјена – набавка основних и обртних средстава
 • износ гаранције – максимално  50.000,00 КМ за пољопривредне произвођаче
 • максимално 80.000,00 КМ за мала и средња предузећа, занатске и трговинске радње, задруге и удружења
  • проценат гарантованог износа кредита:
  максимална излазна каматна стопа % гарантованог износа кредита
  до 6,99 40,00 – 50,00
  7,00 –  7,29 35,00 – 39,99
  7,30 – 7,49 30,00 – 34,99
  7,50 – 7,69 25,00 –  29,99
  7,70 – 7,89 20,00 – 24,99
  7,90 – 8,19 15,00 – 19,99
  8,20 и више до 14,99

   

 • рок важења гаранције – до 6 година
 • трошкови обраде захтјева – нема обрачуна и наплате трошкова обраде
 • потребна документација уз захтјев за гаранцију – прихвата се у цјелости документација која је прописана процедурама финансијског посредника, уз задржавање права да Гарантни фонд Републике Српске тражи додатне документе од клијента уколико буде сматрао да је то неопходно
 • инструменти обезбјеђења:

– личне мјенице

– инструменти обезбјеђења које узима финансијски  посредник

 • стопа премије за ризик:
% гарантованог износа кредита стопа премије за пољопривредне произвођаче стопа премије за мала и средња предузећа, занатске и трговинске радње, задруге и удружења
40,00 – 50,00 1,00 1,40
35,00 – 39,99 0,95 1,35
30,00 – 34,99 0,90 1,30
25,00 –  29,99 0,85 1,25
20,00 – 24,99 0,80 1,20
15,00 – 19,99 0,75 1,15
до 14,99 0,70 1,10