ГАРАНТНИ ФОНД ГОСТ БАЊАЛУЧКОГ БИЗНИС КЛУБА

Бизнис клуб Бања Лука је дана 28.02.2019. године организовао скуп за чланове клуба чији су гости били представници Гарантног фонда РС, Градске развојне агенције ЦИДЕА и Европског добровољног пензионог фонда. Циљ скупа је да гости презентују своје пословање и активности присутним члановима клуба, да их упознају са новинама у раду, те изложе планове и активности у наредном периоду.  Представници Гарантног фонда су након одржане презентације одговарали на питања учесника и упутили их у предности добијања гаранције.

Бањалучки Бизнис клуб је основан 2014. године са основним циљем да окупи привредна друштва, предузетнике,менаџере и друга лица која управљају привредним друштвима око заједничких професионалних интереса у сферама развоја пословања, струке, трансфера знања и искустава, те активно дјеловање у процесима регулисања питања релевантних за унапређење пословног амбијента и економског развоја. Клуб броји преко 60 чланова.

Организатор скупа и предсједник Управног одбора Бизнис клуба, господин Бранко Кецман, је позвао присутне на сарадњу и сталну размјену информација између привредног сектора и институција које пружају подршку развоју, како би и једни и други ефикасно остварили своје циљеве.