Гарантна линија за пољопривреду

Контакт особе:

Саша Зубовић– sasa.zubovic@garantnifondrs.org
Игор Тодоровић – igor.todorovic@garantnifondrs.org

Правна лица која се баве производњом и прерадом у пољопривреди или рибарству

  • Износ гаранције до 1.500.000 КМ за правна лица
  • Период отплате утврђује се у складу са одлуком банке или друге финансијске организације за сваки појединачни пласман
  • Грејс период  утврђује се у складу са одлуком банке
  • Потребна документација уз захтјев за гаранцију – прихвата се у цијелости документација која је прописана процедурама финансијског посредника, уз задржавање права да Гарантни фонд РС тражи додатне документе од клијента уколико би сматрао да је то неопходно.

Захтјев за гаранцију можете преузети  овдје.
Захтјев за писмо намјере можете преузети овдје.
Изјаву о повезаним лицима можете преузети овдје.
Калкулатор гаранција можете погледати овдје.