Гарантна линија за почетне пословне активности

1STARTUP

Контакт особе:

Саша Зубовић – sasa.zubovic@garantnifondrs.org
Игор Тодоровић– igor.todorovic@garantnifondrs.org

Предузетници и правна лица која обављају
регистровану дјелатност у циљу стицања добити
не дужем од 12 мјесеци – START-UP

  • Период отплате утврђује се у складу са одлуком банке или друге финансијске организације за сваки појединачни пласман
  • Износ гаранције до 75.000 КМ
  • Грејс период  утврђује се у складу са одлуком банке
  • Потребна документација уз захтјев за гаранцију – прихвата се у цијелости документација која је прописана процедурама финансијског посредника, уз задржавање права да Гарантни фонд РС тражи додатне документе од клијента уколико би сматрао да је то неопходно.

Захтјев за гаранцију можете преузети овдје.
Захтјев за писмо намјере можете преузети овдје.
Изјаву о повезаним лицима можете преузети овдје.
Калкулатор гаранција можете погледати овдје.