Визија, мисија и вриједности

МИСИЈА

Мисија Гарантног фонда Републике Српске је да издавањем гаранција олакша приступ финансијским средствима привредним друштвима у Републици Српској, с циљем реализације њихових пословних идеја и пројеката.

about011

ВИЗИЈА

Визија Гарантног фонда је да постане један од значајнијих учесника у подстицању раста и развоја привреде Републике Српске.

about012

ВРИЈЕДНОСТИ

Пословање Гарантног фонда Републике Српске се заснива на следећим вриједностима:

  1. Професионалност
  2. Стручност
  3. Одговорност
  4. Мултидисциплинарност
  5. Примјена савремених технологија у пословању
  6. Тимски рад
  7. Сарадња са европским и међународним гарантним фондовима у оквиру АЕЦМ-а
  8. Учешће у међународним програмима подршке развоју малих и средњих предузећа

about013