КАЛКУЛАТОР ГАРАНТНО КРЕДИТНЕ ЛИНИЈЕ

Параметри кредита:


Напомена:                       
- Стопа премије за ризик се смањује у складу са одлуком о степену развијености локалних самоуправа и то за гаранције главног власника у:
                        • Средње развијеној општини за 0,10 поена
                        • Неразвијеној општини за 0,20 поена
                        • Изразито неразвијеној општини за 0,30 поена                        
 - Стопа премије за ризик се смањује за 0,20 поена за чланове кластера                        
 - Стопа премије за ризик за гарантно-кредитне линије које представљају заједнички производ гарантног фонда РС и банке или друге финансијске организације могу се смањити до 50% од припадајућих стопа премија одлуком надзорног одбора, за ове линије не постоји могућност додатног смањења на основу степена развијености општина и чланова кластера.