Гарантна линија
Износ кредита (КМ)
Каматна стопа кредита
Износ гаранције (КМ)

Период важења гаранције (мјесеци)
Стопа премије
Подршка извозу
Период отплате кредита (мјесеци)
Учешће гаранције у кредиту (%)
Грејс период (мјесеци)
Доспијеће прве рате

Напомена: - Стопе премија за ризик се умањују у складу са одлуком о степену развијености јединица локалне самоуправе и то за налогодавце гаранција са сједиштем у:
• Средње развијеној општини за 0,10 поена
• Неразвијеној општини за 0,20 поена
• Изразито неразвијеној општини за 0,30 поена - Стопе премија за ризик се умањују за 0,20 поена за чланове кластера - Стопе премија за ризик за гарантне линије које представљају заједнички производ гарантног фонда РС и банке или друге финансијске организације могу се одлуком надзорног одбора умањити до 50 % од припадајућих стопа премија, за ове линије не постоји могућност додатног умањења по основу степена развијености општина и чланова кластера.

Гарантна линија (гл) Излазна каматна стопа % гарантног износа кредита
ГЛ за почетне пословне активности (start-up)

ГЛ за пољопривредна газдинства

ГЛ за пољопривреду

ГЛ за предузетнике

ГЛ за привредна друштва

ГЛ за подршку извозу
до 6,20 од 60,00 до 70,00
од 6,21 до 6,69 од 50,00 до 59,99
од 6,70 до 6,99 од 40,00 до 49,99
од 7,00 до 7,29 од 35,00 до 39,99
од 7,30 до 7,49 од 30,00 до 34,99
од 7,50 до 7,69 од 25,00 до 29,99
од 7,70 до 7,89 од 20,00 до 24,99
од 7,90 до 8,19 од 15,00 до 19,99
8,20 и више до 14,99

Квартална стопа премије за гаранције до 36 мјесеци

Гарантна линија (гл) ГЛ за почетне пословне активности (start-up) ГЛ за пољоп. газдинства ГЛ за пољопривреду ГЛ за предузетнике ГЛ за привредна друштва ГЛ за подршку извозу
% ГАРАНТОВАНОГ ИЗНОСА КРЕДИТА КВАРТАЛНА СТОПА ПРЕМИЈЕ ЗА РИЗИК ГАРАНТНОГ ФОНДА РС
од 60,00 до 70,00 0,45 0,325 0,325 0,425 0,425 максимално до половине прописане премије за сваку наведену ГЛ
од 50,00 до 59,99 0,425 0,3 0,3 0,4 0,4
од 40,00 до 49,99 0,4 0,275 0,275 0,375 0,375
од 35,00 до 39,99 0,375 0,25 0,25 0,35 0,35
од 30,00 до 34,99 0,35 0,225 0,225 0,325 0,325
од 25,00 до 29,99 0,325 0,2 0,2 0,3 0,3
од 20,00 до 24,99 0,3 0,175 0,175 0,275 0,275
од 15,00 до 19,99 0,275 0,15 0,15 0,25 0,25
до 14,99 0,25 0,125 0,125 0,225 0,225

Квартална стопа премије за гаранције од 37 до 60 мјесеци

Гарантна линија (гл) ГЛ за почетне пословне активности (start-up) ГЛ за пољоп. газдинства ГЛ за пољопривреду ГЛ за предузетнике ГЛ за привредна друштва ГЛ за подршку извозу
% ГАРАНТОВАНОГ ИЗНОСА КРЕДИТА КВАРТАЛНА СТОПА ПРЕМИЈЕ ЗА РИЗИК ГАРАНТНОГ ФОНДА РС
од 60,00 до 70,00 0,5 0,375 0,375 0,475 0,475 максимално до половине прописане премије за сваку наведену ГЛ
од 50,00 до 59,99 0,475 0,35 0,35 0,45 0,45
од 40,00 до 49,99 0,45 0,325 0,325 0,425 0,425
од 35,00 до 39,99 0,425 0,3 0,3 0,4 0,4
од 30,00 до 34,99 0,4 0,275 0,275 0,375 0,375
од 25,00 до 29,99 0,375 0,25 0,25 0,35 0,35
од 20,00 до 24,99 0,35 0,225 0,225 0,325 0,325
од 15,00 до 19,99 0,325 0,2 0,2 0,3 0,3
до 14,99 0,3 0,175 0,175 0,275 0,275

Квартална стопа премије за гаранције од 61 до 120 мјесеци

Гарантна линија (гл) ГЛ за почетне пословне активности (start-up) ГЛ за пољоп. газдинства ГЛ за пољопривреду ГЛ за предузетнике ГЛ за привредна друштва ГЛ за подршку извозу
% ГАРАНТОВАНОГ ИЗНОСА КРЕДИТА КВАРТАЛНА СТОПА ПРЕМИЈЕ ЗА РИЗИК ГАРАНТНОГ ФОНДА РС
од 60,00 до 70,00 0,55 0,425 0,425 0,55 0,55 максимално до половине прописане премије за сваку наведену ГЛ
од 50,00 до 59,99 0,525 0,4 0,4 0,525 0,525
од 40,00 до 49,99 0,5 0,375 0,375 0,5 0,5
од 35,00 до 39,99 0,475 0,35 0,35 0,475 0,475
од 30,00 до 34,99 0,45 0,325 0,325 0,45 0,45
од 25,00 до 29,99 0,425 0,3 0,3 0,425 0,425
од 20,00 до 24,99 0,4 0,275 0,275 0,4 0,4
од 15,00 до 19,99 0,375 0,25 0,25 0,375 0,375
до 14,99 0,35 0,225 0,225 0,35 0,35

Квартална стопа премије за гаранције од 121 до 180 мјесеци

Гарантна линија (гл) ГЛ за почетне пословне активности (start-up) ГЛ за пољоп. газдинства ГЛ за пољопривреду ГЛ за предузетнике ГЛ за привредна друштва ГЛ за подршку извозу
% ГАРАНТОВАНОГ ИЗНОСА КРЕДИТА КВАРТАЛНА СТОПА ПРЕМИЈЕ ЗА РИЗИК ГАРАНТНОГ ФОНДА РС
од 60,00 до 70,00 0,8 0,55 0,6 0,75 0,75 максимално до половине прописане премије за сваку наведену ГЛ
од 50,00 до 59,99 0,775 0,525 0,575 0,725 0,725
од 40,00 до 49,99 0,75 0,5 0,55 0,7 0,7
од 35,00 до 39,99 0,725 0,475 0,525 0,675 0,675
од 30,00 до 34,99 0,7 0,45 0,5 0,65 0,65
од 25,00 до 29,99 0,675 0,425 0,475 0,625 0,625
од 20,00 до 24,99 0,65 0,4 0,45 0,6 0,6
од 15,00 до 19,99 0,625 0,375 0,425 0,575 0,575
до 14,99 0,6 0,35 0,4 0,55 0,55