Garantna linija
Iznos kredita (KM)
Kamatna stopa kredita
Iznos garancije (KM)

Period važenja garancije (mjeseci)
Stopa premije
Podrška izvozu
Period otplate kredita (mjeseci)
Učešće garancije u kreditu (%)
Grejs period (mjeseci)
Dospijeće prve rate

Napomena: - Stope premija za rizik se umanjuju u skladu sa odlukom o stepenu razvijenosti jedinica lokalne samouprave i to za nalogodavce garancija sa sjedištem u:
• Srednje razvijenoj opštini za 0,10 poena
• Nerazvijenoj opštini za 0,20 poena
• Izrazito nerazvijenoj opštini za 0,30 poena - Stope premija za rizik se umanjuju za 0,20 poena za članove klastera - Stope premija za rizik za garantne linije koje predstavljaju zajednički proizvod garantnog fonda RS i banke ili druge finansijske organizacije mogu se odlukom nadzornog odbora umanjiti do 50 % od pripadajućih stopa premija, za ove linije ne postoji mogućnost dodatnog umanjenja po osnovu stepena razvijenosti opština i članova klastera.

Garantna linija (GL) Izlazna kamatna stopa % garantnog iznosa kredita
GL za početne poslovne aktivnosti (start-up)

GL za poljoprivredna gazdinstva

GL za poljoprivredu

GL za preduzetnike

GL za privredna društva

GL za podršku izvozu
do 6,20 od 60,00 do 70,00
od 6,21 do 6,69 od 50,00 do 59,99
od 6,70 do 6,99 od 40,00 do 49,99
od 7,00 do 7,29 od 35,00 do 39,99
od 7,30 do 7,49 od 30,00 do 34,99
od 7,50 do 7,69 od 25,00 do 29,99
od 7,70 do 7,89 od 20,00 do 24,99
od 7,90 do 8,19 od 15,00 do 19,99
8,20 i više do 14,99

Kvartalna stopa garancije do 36 mjeseci

Garantna linija (GL) GL za početne poslovne aktivnosti (start-up) GL za poljop- gazdinstva GL za poljoprivredu GL za preduzetnike GL za privredna društva GL za podršku izvozu
% GARANTOVANOG IZNOSA KREDITA KVARTALNA STOPA PREMIJE ZA RIZIK GARANTNOG FONDA RS
od 60,00 do 70,00 0,45 0,325 0,325 0,425 0,425 maksimalno do polovine propisane premije za svaku navedenu GL
od 50,00 do 59,99 0,425 0,3 0,3 0,4 0,4
od 40,00 do 49,99 0,4 0,275 0,275 0,375 0,375
od 35,00 do 39,99 0,375 0,25 0,25 0,35 0,35
od 30,00 do 34,99 0,35 0,225 0,225 0,325 0,325
od 25,00 do 29,99 0,325 0,2 0,2 0,3 0,3
od 20,00 do 24,99 0,3 0,175 0,175 0,275 0,275
od 15,00 do 19,99 0,275 0,15 0,15 0,25 0,25
do 14,99 0,25 0,125 0,125 0,225 0,225

Kvartalna stopa garancije od 37 do 60 mjeseci

Garantna linija (GL) GL za početne poslovne aktivnosti (start-up) GL za poljop- gazdinstva GL za poljoprivredu GL za preduzetnike GL za privredna društva GL za podršku izvozu
% GARANTOVANOG IZNOSA KREDITA KVARTALNA STOPA PREMIJE ZA RIZIK GARANTNOG FONDA RS
od 60,00 do 70,00 0,5 0,375 0,375 0,475 0,475 maksimalno do polovine propisane premije za svaku navedenu GL
od 50,00 do 59,99 0,475 0,35 0,35 0,45 0,45
od 40,00 do 49,99 0,45 0,325 0,325 0,425 0,425
od 35,00 do 39,99 0,425 0,3 0,3 0,4 0,4
od 30,00 do 34,99 0,4 0,275 0,275 0,375 0,375
od 25,00 do 29,99 0,375 0,25 0,25 0,35 0,35
od 20,00 do 24,99 0,35 0,225 0,225 0,325 0,325
od 15,00 do 19,99 0,325 0,2 0,2 0,3 0,3
do 14,99 0,3 0,175 0,175 0,275 0,275

Kvartalna stopa garancije od 61 do 120 mjeseci

Garantna linija (GL) GL za početne poslovne aktivnosti (start-up) GL za poljop- gazdinstva GL za poljoprivredu GL za preduzetnike GL za privredna društva GL za podršku izvozu
% GARANTOVANOG IZNOSA KREDITA KVARTALNA STOPA PREMIJE ZA RIZIK GARANTNOG FONDA RS
od 60,00 do 70,00 0,55 0,425 0,425 0,55 0,55 maksimalno do polovine propisane premije za svaku navedenu GL
od 50,00 do 59,99 0,525 0,4 0,4 0,525 0,525
od 40,00 do 49,99 0,5 0,375 0,375 0,5 0,5
od 35,00 do 39,99 0,475 0,35 0,35 0,475 0,475
od 30,00 do 34,99 0,45 0,325 0,325 0,45 0,45
od 25,00 do 29,99 0,425 0,3 0,3 0,425 0,425
od 20,00 do 24,99 0,4 0,275 0,275 0,4 0,4
od 15,00 do 19,99 0,375 0,25 0,25 0,375 0,375
do 14,99 0,35 0,225 0,225 0,35 0,35

Kvartalna stopa garancije od 121doо 180 mjeseci

Garantna linija (GL) GL za početne poslovne aktivnosti (start-up) GL za poljop- gazdinstva GL za poljoprivredu GL za preduzetnike GL za privredna društva GL za podršku izvozu
% GARANTOVANOG IZNOSA KREDITA KVARTALNA STOPA PREMIJE ZA RIZIK GARANTNOG FONDA RS
od 60,00 do 70,00 0,8 0,55 0,6 0,75 0,75 maksimalno do polovine propisane premije za svaku navedenu GL
od 50,00 do 59,99 0,775 0,525 0,575 0,725 0,725
od 40,00 do 49,99 0,75 0,5 0,55 0,7 0,7
od 35,00 do 39,99 0,725 0,475 0,525 0,675 0,675
od 30,00 do 34,99 0,7 0,45 0,5 0,65 0,65
od 25,00 do 29,99 0,675 0,425 0,475 0,625 0,625
od 20,00 do 24,99 0,65 0,4 0,45 0,6 0,6
od 15,00 do 19,99 0,625 0,375 0,425 0,575 0,575
do 14,99 0,6 0,35 0,4 0,55 0,55