Vijesti o aktivnostima Fonda

Domaća saradnja

POTPISAN PROTOKOL O SARADNJI SA OPŠTINOM RIBNIK

POTPISAN PROTOKOL O SARADNJI SA OPŠTINOM RIBNIK

Dana 25.06.2019. godine, potpisan je Protokol o saradnji između Garantnog fonda Republike Srpske i opštine Ribnik. Protokol su potpisali gospodin Radivoja Krčmar, direktor Fonda i gospodin Nebojša Karać, načelnik opštine Ribnik. Protokol o saradnji predviđa pružanje...

OSVOJITE STAN U NAGRADNOJ IGRI VLADE RS

OSVOJITE STAN U NAGRADNOJ IGRI VLADE RS

Dana 07.06.2019. godine,u administrativnom centru Vlade Republike Srpske u Banjaluci, prezentovana je nagradna igra koju organizuje Ministarstvo finansija RS, a čiji je cilj podsticanje izdavanja fiskalnih računa i smanjenje sive ekonomije. Nagradna igra je...

PREZENTACIJA GARANTNOG FONDA RS U TREBINJU

PREZENTACIJA GARANTNOG FONDA RS U TREBINJU

U skladu sa planom terenskih posjeta gradova i opština, dana 16.05.2019. godine smo posjetili grad Trebinje radi održavanja prezentacije Garantnog fonda. Gospodin Radenko Drašković koji se nalazi na čelu opštinskog odjeljenja za privredu je organizovao skup i pozvao...

ZAVRŠEN ČETVRTI „JAHORINA EKONOMSKI FORUM“

ZAVRŠEN ČETVRTI „JAHORINA EKONOMSKI FORUM“

Razgovorom privrednika sa predsjednikom Vlade Republike Srpske Radovanom Viškovićem završen je četvrti „Jahorina ekonomski forum“. Ove godine bio je posvećen digitalizaciji i uvođenju novih komunikacionih tehnologija u svim sferama društva. Na marginama ovogodišnjeg...

GARANTNI FOND RS U POSJETI OPŠTINI ZVORNIK

GARANTNI FOND RS U POSJETI OPŠTINI ZVORNIK

Dana 16.04.2019. godine u prostorijama opštine Zvornik održan je  sastanak sa načelnikom Odjeljenja za privredu, Darkom Stefanovićem. Tokom sastanka su razmatrani efekti dosadašnje saradnje, predstavljene nove mogućnosti podrške Fonda privrednicima ove opštine te...

PREZENTACIJA RADA GARANTNOG FONDA RS U GRADU BIJELJINA

PREZENTACIJA RADA GARANTNOG FONDA RS U GRADU BIJELJINA

Dana 15.04.2019. godine u prostorijama Gradske uprave grada Bijeljine  održan je skup privrednika na kojem je Garantni fond prezentovao svoje poslovanje. Prezentaciji su prisustvovali načelnik odjeljenja za privredu Dejan Savić, privrednici i poljoprivrednici sa...

SASTANAK SA PRIVREDNICIMA  OPŠTINE ŠAMAC

SASTANAK SA PRIVREDNICIMA  OPŠTINE ŠAMAC

U okviru redovnih aktivnosti na praćenju provođenja  Protokola o saradnji predstavnici Garantnog fonda Republike Srpske sastali su se sa privrednicima i predstavnicima lokalnih vlasti opštine Šamac. Tokom sastanaka su razmatrani efekti dosadašnje saradnje,...

SASTANAK SA PRIVREDNICIMA  OPŠTINE DERVENTA

SASTANAK SA PRIVREDNICIMA  OPŠTINE DERVENTA

U okviru redovnih aktivnosti na praćenju provođenja  Protokola o saradnji predstavnici Garantnog fonda Republike Srpske sastali su se sa predstavnicima Privrednog savjeta i predstavnicima lokalnih vlasti opštine Derventa. Tokom sastanaka su razmatrani efekti...