Vijesti o aktivnostima Fonda

Domaća saradnja

GARANTNI FOND U ISTOČNOM SARAJEVU

GARANTNI FOND U ISTOČNOM SARAJEVU

Garantni fond Republike Srpske u saradnji sa Područnom Privrednom komorom Istočno Sarajevo organizovao je na Palama okrugli sto na temu: Podrška Garantnog fonda Republike Srpske razvoju preduzetništva na području koje pokriva Područna privredna komora Istočno Sarajevo....

OKRUGLI STO U TREBINJU

OKRUGLI STO U TREBINJU

U Trebinju je održan  okrugli sto  na temu: podrška Garantnog fonda Republike Srpske razvoju preduzetništva na području koje pokriva Područna privredna komora Trebinje. Skupu su se obratili g-din Radivoja Krčmar direktor Garantnog fonda RS i g-đa Dragica Ristić direktor...

POTPISAN PROTOKOL O SARADNJI SA OPŠTINOM ŠAMAC

POTPISAN PROTOKOL O SARADNJI SA OPŠTINOM ŠAMAC

Dana 16.06.2016. godine, potpisan je Protokol o saradnji između Garantnog fonda Republike Srpske i opštine Šamac. Protokol su potpisali gospodin Radivoja Krčmar, direktor Fonda i gospodin Savo Minić, načelnik opštine Šamac. Protokol o saradnji predviđa pružanje podrške...

SUSRET SA PRIVREDNICIMA OPŠTINE ŠAMAC

SUSRET SA PRIVREDNICIMA OPŠTINE ŠAMAC

Dana 16.06.2016. godine u organizaciji Ođeljenja za privredu opštine Šamac održan je sastanak sa privrednicima i predstavnicima poslovnih banaka u području ove opštine. Na sastanku su predstavnici Garantnog fonda Republike Srpske prezentovali osnovne principe...

SUSRET SA PRIVREDNICIMA OPŠTINE NOVI GRAD

SUSRET SA PRIVREDNICIMA OPŠTINE NOVI GRAD

Dana 28.04.2016. godine u organizaciji Odjeljenja za privredu Opštine Novi Grad održan je sastanak sa privrednicima sa područja ove Opštine i predstavnikom Nove Banke a.d. Banja Luka. Na sastanku su predstavnici Garantnog fonda prezentovali rad Garantnog fonda RS. U...

PROVOĐENJE PROTOKOLA O SARADNJI SA OPŠTINOM NOVI GRAD

PROVOĐENJE PROTOKOLA O SARADNJI SA OPŠTINOM NOVI GRAD

U Novom Gradu je 28. aprila 2016. godine održan konsultativni sastanak predstavnika Garantnog fonda Republike Srpske , zamjenik načelnika Opštine Novi Grad gosp. Zoran Starčević i predstavnici Odjeljenja za privredu Opštine na kojem su definisane redovne aktivnosti za...