Vijesti o aktivnostima Fonda

Domaća saradnja

INFORMACIJA O ODRŽANOM SASTANKU 27.01.2014. GODINE

INFORMACIJA O ODRŽANOM SASTANKU 27.01.2014. GODINE

Dana 27.01.2014. godine u prostorijama Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka, Uprava Garantnog fonda RS je održala sastanak sa direktorom Komercijalne banke a.d. Banja Luka, g-dinom Srđanom Šuputom. Tema sastanka je bila dosadašnja poslovna saradnja Garantnog...