Međunarodna saradnja

Aktivnosti na međunarodnom planu

GFRS U PORODICI EVROPSKIH GARANTNIH FONDOVA

GFRS U PORODICI EVROPSKIH GARANTNIH FONDOVA

Na Generalnoj skupštini Evropske asocijacije garantnih institucija – AECM, koja je održana krajem juna mjeseca u Portu, Portugal dogovoreno je povećanje i proširenje...

SEMINAR AECM-A U MARIBORU

SEMINAR AECM-A U MARIBORU

U periodu 16.-17.04.2015. godine predstavnici Garantnog fonda Republike Srpske g-din Saša Zubović i g-đa Dragana Puzić prisustvovali su Operativnom trening seminaru...

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA U NOVOM SADU

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA U NOVOM SADU

Dana 20.11.2014. godine, u Novom Sadu, Republika Srbija, u organizaciji Garancijskog fonda AP Vojvodina i Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodina, održana je međunarodna...