Međunarodna saradnja

Aktivnosti na međunarodnom planu

ISTANBUL – GARANTNI FOND PRIMLJEN U  AECM

ISTANBUL – GARANTNI FOND PRIMLJEN U AECM

U Istanbulu, Republika Turska, u vremenskom periodu 16.-18. oktobra 2014. godine, održana je Generalna skupština Evropske asocijacije zajedničkih garantnih društava –...

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA U BUDIMPEŠTI

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA U BUDIMPEŠTI

U Budimpešti je trećeg i četvrtog oktobra 2013. godine održana Međunarodna konferencija o garantnim modelima u Evropi, na kojoj su prisustvovali predstavnici iz 20...