Пилепром д.о.о. Србац

ГКЛ за пољопривреду
Опис дјелатности: Клање пилића, прерада, паковање и дистрибуција пилећег меса
Намјена гаранције (пројекта): Набавка основних средстава и обртних средстава, измиривање пореских обавеза
Средства намјенски утрошена и пројекат успјешно реализован

Veštine

Objavljeno

10.04.18