Бизнис клуб Бања Лука је дана 28.02.2019. године организовао скуп за чланове клуба чији су гости били представници Гарантног фонда РС, Градске развојне агенције ЦИДЕА и Европског добровољног пензионог фонда. Циљ скупа је да гости презентују своје пословање и активности присутним члановима клуба, да их упознају са новинама у раду, те изложе планове и активности у наредном периоду.  Представници Гарантног фонда су након одржане презентације одговарали на питања учесника и упутили их у предности добијања гаранције.

Бањалучки Бизнис клуб је основан 2014. године са основним циљем да окупи привредна друштва, предузетнике,менаџере и друга лица која управљају привредним друштвима око заједничких професионалних интереса у сферама развоја пословања, струке, трансфера знања и искустава, те активно дјеловање у процесима регулисања питања релевантних за унапређење пословног амбијента и економског развоја. Клуб броји преко 60 чланова.

Организатор скупа и предсједник Управног одбора Бизнис клуба, господин Бранко Кецман, је позвао присутне на сарадњу и сталну размјену информација између привредног сектора и институција које пружају подршку развоју, како би и једни и други ефикасно остварили своје циљеве.