Конкурси

Објаве Јавних конкурса

Јавни конкурс за избор и именовање чланова Надзорног одбора Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука

Јавни конкурс за избор и именовање чланова Надзорног одбора Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука

На основу члана 5. став ђ) Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 75/04 и 78/11), члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/03), те члана 30. став 1)...

Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста у Гарантном фонду Републике Српске а.д. Бања Лука

Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста у Гарантном фонду Републике Српске а.д. Бања Лука

Број: 02-298-2/17 Дана: 13.11.2017. године На основу члана 43. алинеја 13. Статута Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука, број: 04/1-012-2-1862/10 од 17.09.2010. године, број: 04/1-012-2-277/11 од 24.02.2011. године, број: 04/1-012-2-837/13 од 18.04.2013....

Јавни конкурс за избор и именовање чланова Одбора за ревизију Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука

Јавни конкурс за избор и именовање чланова Одбора за ревизију Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука

На основу члана 7. тачка г) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број 75/04, 78/11), члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), те члана 34. тачка 4. и...

Јавни  конкурс  за  попуну  упражњених  радних  мјеста  у  Гарантном  фонду Републике Српске а.д. Бања Лука

Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста у Гарантном фонду Републике Српске а.д. Бања Лука

Број: 02-141-2/17 Дана: 24.05.2017. године На основу члана 43. алинеја 13.Статута Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука, број: 04/1-012-2-1862/10 од 17.09.2010. године, број: 04/1-012-2-277/11 од 24.02.2011. године, број: 04/1-012-2-837/13 од 18.04.2013....

Јавни конкурс за избор и именовање директора Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука

Јавни конкурс за избор и именовање директора Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука

На основу члана 7. тачка д) и члана 11. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број 75/04 и 78/11), члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 41/03), члана 22....