Најчешће постављена питања

Шта ви гарантујете и чему служе гаранције?

Уколико имате добар и перспективан пројекат, код пословне банке сте поднијели захтјев за кредит, али немате довољно обезбјеђења – ту је Гарантни фонд да вам помогне. Ми дајемо гаранције које пословним банкама служе као додатно обезбјеђење кредита наших клијената чије пројекте оцијенимо као квалитетне и перспективне.

Да ли гаранцију може да добије физичко лице?

Да би физичко лице поднијело захтјев за гаранцију мора имати регистровану пољопривредну производњу или неку другу производно-занатску дјелатност.

Коме да се обратим ако хоћу гаранцију Гарантног фонда РС?

Гарантном Фонду се можете обратити директно са захтјевом за издавање писма намјере којим ће Фонд подржати Вашу пословну идеју или бизнис план приликом подношења захтјева за кредит код пословне банке. Можете нам се обратити и посредством пословне банке код које је Ваш кредитни захтјев на обради ради издавања гаранције у сврху допунског обезбјеђења Вашег кредита.

Колико ме кошта гаранција?

Премије за ризик издавања гаранције које клијенти плаћају Фонду дефинисане су Правилником о одобравању гаранција по гарантно-кредитним линијама. Стопа премије за ризик обрачунава се на износ издате гаранције и наплаћује квартално унапријед. Трошак гаранције можете оријентационо израчунати уз помоћ калкулатора гаранција, а можете погледати и примјере на овој страници.

-примјер 1-

КРЕДИТ : 100.000,00 КМ
РОК : 5 ГОДИНА
КАМАТНА СТОПА : 7%
ТРОШКОВИ КАМАТЕ : 18.807,19 КМ

ГАРАНЦИЈА: 50.000,00 КМ
РОК : 5 ГОДИНА
ПРЕМИЈА: 2,2 %
ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ : 2.937,64 КМ

УКУПНИ ТРОШКОВИ : 18.807,19 + 2.937,64 = 21.744,83 КМ

Учешће трошкова гаранције у укупним трошковима (трошкови камате +трошкови премије) износи 13,51%.

Каматна стопа на кориштење кредита без кориштења гаранције ,а која за резултат има приближно исте укупне трошкове за клијента износи 8,03% (укупни трошкови 21.744,53 КМ)

-примјер 2-

КРЕДИТ : 100.000,00 КМ
РОК : 5 ГОДИНА
КАМАТНА СТОПА : 7%
ТРОШКОВИ КАМАТЕ : 18.807,19 КМ

ГАРАНЦИЈА: 50.000,00 КМ
РОК: 5 ГОДИНА
ПРЕМИЈА : 2,9%
ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ : 3.893,29 КМ
УКУПНИ ТРОШКОВИ : 18.807,19 + 3.893,29 = 22.700,48 КМ
Учешће трошкова премије у укупним трошковима (трошкови премије + трошкови камате) износи 17,15%.

Каматна стопа на кориштење кредита без кориштења гаранције ,а која за резултат има приближно исте укупне трошкове за клијента износи 8,36% (укупни трошкови 22.694,74 КМ)

Да ли ви подржавате све дјелатности?

Фонд пружа подршку развоју предузетништва кроз олакшавање приступа финансијским средствима потребним за обављање пословних дјелатности предузетника (правних и физичких лица) са сједиштем, односно пребивалиштем у Републици Српској, а посебно за:

а) почетне пословне дјелатности,

б) пословне активности младих предузетника,

в) пословне активности жена,

г) пројекте који доприносе запошљавању и очувању радних мјеста,

д) извозно оријентисане пословне дјелатности,

ђ) пословне дјелатности у области пољопривреде,

е) производне дјелатности и услужне дјелатности повезане са производним сектором,

ж) пројекте и пословне дјелатности за унапређивање економског развоја подручја са изузетно ниским животним стандардом или високом незапосленошћу и

з) друге одрживе пројекте.

Фонд неће издавати гаранције за финансирање трговинске дјелатности која је претежно базирана на увозним производима, угоститељске дјелатности која се искључиво или претежно односи на: точење пића (барови, бифеи и кафане), приређивање игара на срећу, коцкарнице, кладионице и финансијско посредовање

Закључак

Каматна стопа, у првом примјеру 8,03%, а у другом 8,36%, генерише приближно исте трошкове за клијента као и коришћење кредита обезбјеђеног гаранцијом под условима 7% кредит + 2,2% гаранција у првом и 7% кредит + 2,9% гаранција у другом примјеру.

Контакт

Уколико вам је било шта нејасно слободно нам се обратите путем наше
контакт странице или директно путем телефона.

info@garantnifondrs.org

+387 51 231 390, +387 51 231 380

+387 51 231 397

Видовданска улица број 2, 78000 Бања Лука, Република Српска

5. спрат

6 + 10 =