Гарантне линије

Основне гарантне линије

Гарантна линија за почетне пословне активности

Гарантна линија за почетне пословне активности

Предузетници и правна лица која обављају регистровану дјелатност у циљу стицања добити не дужем од 12 мјесеци – START-UP Период отплате утврђује се у складу са одлуком банке или друге финансијске организације за сваки појединачни пласман Износ гаранције до 300.000 КМ...

Гарантна линија за регистрована пољопривредна газдинства

Гарантна линија за регистрована пољопривредна газдинства

Лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава код АПИФ-а Износ гаранције до 500.000 КМ Период отплате утврђује се у складу са одлуком банке или друге финансијске организације за сваки појединачни пласман Грејс период  утврђује се у складу са одлуком банке...

Гарантна линија за пољопривреду

Гарантна линија за пољопривреду

Правна лица која се баве производњом и прерадом у пољопривреди или рибарству Износ гаранције до 1.500.000 КМ за правна лица Период отплате утврђује се у складу са одлуком банке или друге финансијске организације за сваки појединачни пласман Грејс период  утврђује се у...

Гарантна линија за предузетнике

Гарантна линија за предузетнике

Предузетници који обављају регистровану дјелатност у циљу стицања добити. Износ гаранције до 1.000.000 КМ Период отплате утврђује се у складу са одлуком банке или друге финансијске организације за сваки појединачни пласман Грејс период  утврђује се у складу са одлуком...

Гарантна линија за привредна друштва

Гарантна линија за привредна друштва

Правна лица која обављају регистровану дјелатност у циљу стицања добити. Износ гаранције до 1.500.000 КМ за правна лица Период отплате утврђује се у складу са одлуком банке или друге финансијске организације за сваки појединачни пласман Грејс период  утврђује се у...

Гарантна линија за подршку извозу

Гарантна линија за подршку извозу

Правна лица која обављају извоз. Период отплате утврђује се у складу са одлуком банке или друге финансијске организације за сваки појединачни пласман Износ гаранције до 1.500.000 КМ Грејс период  утврђује се у складу са одлуком банке Потребна документација уз захтјев...

Посебне ГКЛ са МФ банком

Гарантно-кредитна линија МФ банке и Гарантног фонда РС за подстицај развоја привредних субјеката

Гарантно-кредитна линија МФ банке и Гарантног фонда РС за подстицај развоја привредних субјеката

Микро, Мала и Средња предузећа и предузетници, Пољопривредна газдинства и пољопривредне задруге, регистрована на подручју Републике Српске и Дистрикта Брчко БиХЗа набавку основних и обртних средстава и рефинансирање обавеза по кредитима других финансијских институција...

Посебне ГКЛ са Комерцијалном банком а.д. Бањалука

Посебна ГКЛ за ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

Посебна ГКЛ за ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

Привредна друштва и самостални предузетници, укључујући и Старт Уп привредна друштва и самосталне предузетнике, са подручју Републике Српске и дистрикта БрчкоЗа набавку основних и обртних средстава, што, између осталог, укључује: Финансирање набавке опреме, машина и...

Посебна ГКЛ за ПОЉОПРИВРЕДУ

Посебна ГКЛ за ПОЉОПРИВРЕДУ

Пољопривредна газдинства и пољопривредне задруге, укључујући и Старт Уп пројекте, са подручју Републике Српске и дистрикта БрчкоЗа набавку основних и обртних средстава, што, између осталог, укључује: Припрема и одржавање примарне и секундарне пољопривредне производње...

Посебне ГКЛ са Павловић Интернационал банк а.д Бијељина

Посебна ГКЛ за ВОЋАРСТВО

Посебна ГКЛ за ВОЋАРСТВО

Физичка и правна лица која су уписана у регистар надлежних органа која се баве узгојем воћарских култураНамјена: набавка основних, обртних средстава и рефинансирањеИзнос: од 30.000,00 – 250.000,00 КМРок на који се одобрава: до 10 година,Грејс период: до 36...

Посебна ГКЛ за ПОЧЕТНИ БИЗНИС

Посебна ГКЛ за ПОЧЕТНИ БИЗНИС

Предузетници и правна лица која обављају регистровану дјелатност не дуже од двије године од дана подношења захтјева за кредитНамјена: набавка основних, обртних средстава и рефинансирање Износ: од 10.000,00-100.000,00 КМРок на који се одобрава: до 10 годинаГрејс...

Гарантне линије за почетне пословне активности

Гарантна линија за почетне пословне активности у области говедарства, овчарства, козарства,  свињарства, перадарства и рибарства

Гарантна линија за почетне пословне активности у области говедарства, овчарства, козарства, свињарства, перадарства и рибарства

Пољопривредна газдинства, предузетници и правна лица која започињу пословну активност у области говедарства, овчарства, козарства, свињарства, перадарства и рибарства  корисници – пољопривредна газдинства, предузетници и правна лица која започињу пословну...

Гарантна линија за почетне пословне активности у сектору узгоја и прераде јагодичастог воћа

Гарантна линија за почетне пословне активности у сектору узгоја и прераде јагодичастог воћа

Пољопривредна газдинства, предузетници и правна лица која започињу пословну активност у сектору узгоја и прераде јагодичастог воћа корисници – пољопривредна газдинства, предузетници и правна лица која започињу пословну активност у сектору узгоја и прераде јагодичастог...

Гарантна линија за почетне пословне активности на подручју развоја сеоског, ловног, риболовног и еко туризма

Гарантна линија за почетне пословне активности на подручју развоја сеоског, ловног, риболовног и еко туризма

Пољопривредна газдинства, предузетници и правна лица која започињу пословну активност у сектору сеоског, ловног, риболовног и еко туризма корисници – пољопривредна газдинства, предузетници и правна лица која започињу пословну активност у сектору сеоског, ловног,...

Гарантна линија за почетне пословне активности на подручју развоја информационо-комуникационих технологија

Гарантна линија за почетне пословне активности на подручју развоја информационо-комуникационих технологија

Правна лица, физичка лица и предузетници са пребивалиштем у Републици Српској који започињу пословну активност у сектору информационо-комуникационих технологија корисници средстава по овој гарантној линији су правна лица са сједиштем у Републици Српској и физичка лица...

Остале гарантне линије

Гарантна линија за реализацију Пројекта руралног развоја (ИФАД пројекат)

Гарантна линија за реализацију Пројекта руралног развоја (ИФАД пројекат)

Пољопривредни произвођачи, мала и средња предузећа, занатске и трговинске радње, задруге и удружења која имају кооперантски однос са пољопривредним произвођачима са листе заинтересованих корисника коју води Јединица за координацију пољопривредних пројеката корисници –...

Гарантна линија за реализацију средстава из Фонда Партнер Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске

Гарантна линија за реализацију средстава из Фонда Партнер Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске

породична пољопривредна газдинства (некомерцијална или комерцијална), предузетници, привредна друштва и акционарска друштва из области пољопривреде, пољопривредне задруге, други пословни субјекти за обављање дјелатности пољопривреде и прехрамбене индустрије, који су...