Органи управљања

Органи Фонда
 • скупштина акционара
 • надзорни одбор
 • директор

Функцију Скупштине акционара Фонда, као једночланог акционарског друштва, врши Влада Републике Српске.

Чланови надзорног одбора
 1. Жељко Драгичевић
 2. Александар Кљаић
 3. Саша Савић
 4. Здравко Лукић
 5. Никола Жарковић
Чланови гарантног одбора
 1. Невен Бућан, предсједник
 2. Војислав Благојевић, замјеник предсједника
 3. Саша Зубовић, члан
 4. Оливер Благојевић, члан

 

Чланови одбора за ревизију
 1. Бојан Благојевић
 2. Божана Маринковић
 3. Зорана Вранчић
Директор одјељења интерне ревизије

др Горан Радивојац