Органи управљања

Органи Фонда
  • скупштина акционара
  • надзорни одбор
  • директор

Функцију Скупштине акционара Фонда, као једночланог акционарског друштва, врши Влада Републике Српске.

Чланови надзорног одбора

1. Лукић Здравко, предсједник
2. Врањеш Никица, замјеник предсједника
3. Жарковић Б. Никола
4. Марјановић Милош
5. Којић Бојан

Чланови управе

1. Радивоја Крчмар, директор
2. Небојша Арбутина, в.д. извршни директор за економско-финансијске послове
3. Оливер Благојевић, в.д. извршни директор за правне и опште послове
4. Саша Зубовић, в.д. извршни директор за наплату потраживања

Чланови гарантног одбора

1. Радивоја Крчмар, предсједник
2. Небојша Арбутина, замјеник предсједника
3. Саша Зубовић, члан
4. Оливер Благојевић, члан
5. Љубиша Маркановић, члан

Чланови одбора за ревизију

1. Зорана Вранчић

2. Бојан Благојевић

3. Мирослав Бркић

Директор одјељења интерне ревизије

др Горан Радивојац