Органи управљања

Органи Фонда
  • скупштина акционара
  • надзорни одбор
  • директор

Функцију Скупштине акционара Фонда, као једночланог акционарског друштва, врши Влада Републике Српске.

Чланови надзорног одбора

1. Лукић Здравко, предсједник
2. Врањеш Никица, замјеник предсједника
3. Жарковић Б. Никола
4. Марјановић Милош
5. Којић Бојан

Чланови гарантног одбора
  1. Радивоја Крчмар, предсједник
  2. Војислав Благојевић, замјеник предсједника
  3. Небојша Арбутина, члан 
  4. Саша Зубовић, члан
  5. Оливер Благојевић, члан

 

Чланови одбора за ревизију

1. Зорана Вранчић

2. Бојан Благојевић

3. Мирослав Бркић

Директор одјељења интерне ревизије

др Горан Радивојац