Дана 04.07.2019. директор  Гарантног фонда Републике Српске Радивоја Крчмар и начелник општине Петровo  Озрен Петковић потписали су Протокол о сарадњи.

Протоколом је предвиђена стална сарадња и размјена информација између потписника, те организовање и координација заједничких активности ради остварења дефинисаних циљева.

Неки од циљева су: провођење мјера за унапређење индустријске и пољопривредне производње, подршка развоју различитих облика туризма, те подршци развоја почетних пословних активности привредних субјеката на подручју општине Петрово.

Наредне активности биће организовање састанка са заинтересованим привредницима и предузетницима, који имају намјеру да улажу у развој дјелатности које обављају, како би заједно дефинисали прихватљива рјешења и предложили  моделе финансијске подршке.