У Сребреници је дана 06.11.2017. године одржан састанак Гарантног фонда Републике Српске са општинским руководством и пољопривередним произвођачима и прерађивачима из ове локалне заједнице с циљем сагледавања стања и пружања подршке унапређењу и развоју ове привредне гране.

На скупу је презентован рад Гарантног фонда Републике Српске, као и могућности и начини како да пољопривредна газдинства и предузећа лакше дођу до кредитних средстава уз помоћ гаранција ГФРС.

Пољопривредници су упознали присутне о свом пословању, тешкоћама у раду, плановима, могућностима и потребама које треба да остваре да би се ова област унапређивала и развијала.

Начелник општине Младен Грујичић је истакао да ће стручни тимови у Одјељењу за привреду ове општине анализирати све изнесене потребе и приједлоге пољопривредника, процијенити њихову оправданост и на основу тога ће општина пружати одређену помоћ и тражити партнере који су спремнии да подрже те планове и идеје да би се убрзао развој пољопривреде, самозапошљавање у тој области, развој прерађивачких капацитета и производња финалних прехрамбених производа  на овом подручју, што треба да  стимулише останак и самодрживост становништва на селу и њихову егзистенцијалну сигурност од бављења пољопривредом.