На Генералној скупштини Европскe асоцијацијe гарантних институција – AECM, која је одржана крајем јуна мјесеца у Порту, Португал договорено је повећање и проширење сарадње између европских гарантних фондова на подручју размјене искустава и добрих пракси, помоћи приликом аплицирања за програме подршке Европског инвестиционог фонда и други видови прекограничне сарадње.
Представници Гарантног фонда Републике Српске остварили су значајне контакте са представницима гарантних фондова из окружења, односно из Србије, Хрватске и Словеније, те са Аустријским привредним сервисом –aws.
Поред засједања Генералне скупштине на којој су усвајани Извјештаји о пословању за претходну годину и буџет за наредну годину, расправљало се о измјени критеријума за чланство у АЕЦМ-у у циљу проналажена начина за придруживање АЕЦМ-у Фондова из земаља изван Европе, у поменутом периоду одржан је и семинар са темом „Пренос породичног пословања“, на којем је велики број излагача говорио о финансијским и међународним перспективама преноса и раста породичног посла из мањег породичног предузећа у средње или велико предузеће и изазовима које ова трансформација доноси.


На конференцији су узели учешће представници из 28 земаља из цијелог свијета, те представници значајних европских и свјетских институција као што су: Европска комисија, Европски инвестициони фонд, EBRD, Свјетска банка, ОЕЦД итд.
Гарантни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука je једини гарантни фонд из Босне и Херцеговине који је примљен у пуноправно и равноправно чланство ове значајне Асоцијације која окупља Гарантне фондове из великог броја европских земаља.
Иначе, Европска асоцијација гарантних институција – АЕЦМ је организација основана 1992. године од стране шест чланица, да би у 2016. години број чланица достигао 42, из 21 земље ЕУ и земаља ван ЕУ (Босна и Херцеговина, Србија, Русија, Киргистан и Турска). Сједиште АЕЦМ-а је у Бриселу, Белгија. Организације чланице АЕCМ-а оствариле су укупни волумен гаранција у портфолију од преко 80,5 милијарди еура, а од тога је само у 2015. години издано више од 27 милијарди еура нових гаранција.