Последњи у низу „Инфо дана“ које ИРБ организује широм РС су одржани 4. и 5. октобра у Бијељини и Зворнику. И на овом скупу је презентовано пословање Гарантног фонда РС и измјене у условима кредитирања из средстава ИРБ-а. Скупу су присуствовали представници Привредне коморе и привредници са подручја Бијељине и Зворника.

20161005_111839

Поред смањења каматних стопа, сугестије и закључци са претходно одржаних „Инфо дана“ су довели до још једне измјене која се десила у међувремену. На приједлог ИРБ-а, Влада РС усвојила измјене и допуне Правила пласмана средстава по кредитним линијама и зајмовима и увела могућност рефинансирања обавеза. Увођењем рефинансирања обавеза, ИРБ РС ће клијентима учинити доступним средства по нижој каматној стопи и дужим роковима отплате. Циљ ове измјене је побољшање квалитета кредитног портфеља банке и да се клијентима омогући додатна ликвидност и адекватно сервисирање обавеза.

20161005_111759

Представници Гарантног фонда РС су на овим скуповима презентовали начин пословања Фонда и доступне гарантно-кредитне линије, те одговарали на питања учесника у вези са инструментима обезбјеђења и начинима доласка до гаранције.