У Истанбулу, Република Турска, у временском периоду 16.-18. октобра 2014. године, одржана је Генерална скупштина Европске асоцијације заједничких гарантних друштава – АЕЦМ, на којој је Гарантни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука примљен у пуноправно чланство ове међународне организације.

Учешће на овом еминентном скупу су узели директор Фонда, г-дин Радивоја Крчмар, извршни директор за правне и опште послове Фонда, г-дин Игор Марчетић, те г-ђа Драгана Пузић, запослена у Фонду.

Првог дана конференције, Гарантни фонд Републике Српске је извршио представљање свог рада и пословања, да би након тога представници чланова ове међународне асоцијације, који чине Генералну скупштину, приступили гласању и једногласно донијели одлуку да Гарантни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука постаје пуноправни члан ове међународне организације. Поред Гарантног фонда Републике Српске у Европску асоцијацију заједничких гарантних друштава – АЕЦМ примљена су још три гарантна друштва.

Другог дана конференције, у оквиру излагања о међународној сарадњи гарантних друштава, Словеначки предузетнички фонд (Словенски подјетнишки Склад) је истакао добру сарадњу на путу ка учлањењу у АЕЦМ, између осталих, и са Гарантним фондом Републике Српске, а ми смо истакли сарадњу и свесрдну помоћ Словеначког предузетничког фонда на учлањењу нашег Фонда у АЕЦМ.

На конференцији су узели учешће представници из 26 земаља (15 европских, 2 сјеверноамеричке, 5 азијских, 2 јужноамеричке, 2 афричке), представници Европске комисије, Европског инвестиционог фонда, Свјетске банке, министар трговине и царина у Влади Републике Турске, те потпредсједник Владе Турске.

Иначе, Европска асоцијације заједничких гарантних друштава – АЕЦМ је организација основана 1992. године од стране шест чланица, да би у 2013. години број чланица достигао 39, из 20 земаља ЕУ и 3 земље ван ЕУ (Црна Гора, Русија и Турска). Сједиште АЕЦМ је у Бриселу, организација има свој Статут којег је усвојила ванредна Генерална скупштина АЕЦМ одржана 2005. године. Портфолио активних гаранција ове међународне организације на крају 2013. године је износио преко 80 милијарди евра.

instambul

Статутом је дефинисано да је АЕЦМ међународна непрофитна асоцијација, да се конституише на неодређено вријеме, да обухвата дјелатност углавном Европске уније и земаља кандидата за чланство у ЕУ, да су органи асоцијације Генерална скупштина и Управни одбор.

Различита су поља дјеловања ове асоцијације, од којих као најзначајнија издвајамо заступање интереса чланова организације према
институцијама ЕУ и мултилатералним институцијама, као што су банкарски прописи, ЕУ програми подршке, политика малих и средњих предузећа, регулатива државне помоћи итд.