Захваљујући досадашњој успјешној сарадњи  МФ банка а.д. Бањалука и Гарантни фонд Републике Српске потписали су уговор о посебној гарантно-кредитној линији за подстицај развоја привредних субјеката. Ова линија предвиђа посебне и повољније услове за привредне субјекте. 

Фонд до сада има уведене посебне гарантно-кредитне линије са Комерцијалном банком а.д. Бањалука и са Павловић Интернационал банком а.д. Бијељина.