Представници UniCredit Банке а.д. Бања Лука, заједно са представницима Гарантног фонда Републике Српске потписали су анекс уговора за Гарантне кредитне линије за унапређење енергетске ефикасности, с циљем јачања подршке, у виду проширених могућности финансирања пословања предузетника и привредних друштава, укључујући и start-up предузећа.

Гарантно кредитна линија за унапређење енергетске ефикасности фокусирана је на подршку улагању у енергетски ефикасна рјешења, омогућавајући рефинансирање претходних улагања која су клијенти финансирали властитим средствима.

Предсједник Управе UniCredit Банк Бања Лука, Гордан Пехар, поводом потписивања анекса уговора са Гарантним фондом Републике Српске је изјавио:

„Потписом анекса уговора између Банке и Гарантног фонда РС отварају се могућности да предузетници, привредна друштва, пољопривредници, као и старт-уп-и, унаприједе своје пословање те превазиђу економске кризе и изазове. Прецизније, анексом овог уговора постигли смо споразум којим смо клијентима омогућили рефинансирање сопствених улагања те им оставили могућност избора већег износа кредита, односно гаранције у дефинисаним случајевима када клијент има јемца, односно судужника. У даљем наставку сарадње, његујући добре пословне односе са Гарантним фондом, у плану су пројекти који за циљ имају оптимизацију постојећих линија, као и фокус на уговарања, посебно у дијелу који се односи на енергетску ефикасност.“

„Анекс уговора односи се на кредите за финансирање улагања у обновљиве изворе енергије и енергетску ефикасност. Кредити се одобравају за финансирање пројеката за унапређење енергетске ефикасности производних и пословних објеката, набавке пољопривредне и друге механизације на хибридни или електрични погон. Фокус је усмјерен на повећање коришћења обновљивих извора енергије, изградње система за управљање отпадом, као и других намјена из области смањења глобалног загријавања и заштите животне средине, што је у складу са UniCredit-ovom ESG стратегијом“, додаје Жељко Кишић, члан Управе задужен за Малопродају и Корпоративно банкарство.

Потписивањем анекса уговора о гарантовању портфолија кредита за улагање у обновљиве изворе енергије и енергетску ефикасност, Гарантни фонд Републике Српске и UniCredit банка Бања Лука проширују сарадњу која је успјешна и траје већ дуги низ година.

Примарни циљ ове сарадње је подстицање улагања приватног сектора у Републици Српској кроз развој пројеката који генеришу поврат улагања, а чији је крајњи циљ окретање ка инклузивној економији, праведној и отпорној економији са нултим нивоом емисије угљен диоксида.

„Овим партнерством отварамо нове могућности и сегменте финансијске подршке и доприносимо привредницима Републике Српске, заједно са привредницима земаља региона, да остваре синергију политика и улагања у декарбонизацију, дигитализацију индустријских сектора, иновације, обновљиву енергију, транспорт без угљеника, материјале и конструкције без угљеника, циркуларну економију, регенеративну пољопривреду, као и одрживе прехрамбене системе.“, изјавио је Невен Бућан, в.д. директора Гарантног фонда Републике Српске.

.