У организацији Министарства трговине и туризма Републике Српске, у Бањи Врућици у Теслићу је одржана Конференција о бањском и здравственом туризму. Поред представника Министарства и Гарантног фонда РС, Конференцији су присуствовали и представници бањских центара Републике Српске и Србије, те представници туристичких организација и локалних заједница.

2

Конференцију је отворио савјетник министра, господин Александар Ђурић, и указао на велики значај развоја бањског и здравственог туризма за Републику Српску. Стручњаци из Српске и земаља региона су представили постојеће стање и проблеме са којим се суочава овај сектор, те могућности унапређења и интензивније промоције у овој области.

На скупу се говорило о различитим темама из области бањског и љечилишног туризма: балнеоклиматологија у служби здравља, здравствени и велнес туризам, људски ресурси у бањском туризму као фактор развоја, климатско лијечење болесника од астме, те промоција бањских потенцијала.

3

Закључак Конференције је да је потребно унаприједити услуге у здравственим центрима, комплетирати понуду у здравственом туризму, креирати интегралне туристичке производе са бањама у окружењу, те унаприједити промоцију здравственог туризма у Републици Српској.