Дана 12.09.2019. године, у Административном центру Владе РС је одржана презентација резултата извјештаја „Индекс политике малих и средњих предузећа за западни Балкан и Турску“ на којем су током претходне три године радили представници Организације за економску сарадњу и развој (ОЕЦД) у сарадњи са Министарством привреде и предузетништва РС, уз важан допринос бројних институција и малих и средњих предузећа из Републике Српске, односно БИХ.

Циљ анализе је да се установи постојеће стање у сектору малих и средњих предузећа, те ефикасност општих политика које важе у овој области у свакој од земаља обухваћених извјештајем, као и да се примјене добре праксе из земаља Европске уније што ће довести до општег побољшања пословне климе.

Извјештај обухвата 10 димензија:

  1. 1.Предузетничко учење и женско предузетништво
  2. Банкрот и друга шанса за МСП
  3. Институционални и регулаторни оквир за креирање политика за МСП
  4. Оперативно окружење за МСП
  5. Услуге подршке за МСП и јавна потрошња
  6. Приступ финансирању за МСП
  7. Стандарди и технички прописи
  8. Пословне вјештине и политика иновација за МСП
  9. МСП у зеленој економији
  10. 10.Интернационализација МСП

Господин Вјекослав Петричевић, Министар привреде и предузетништва РС, је навео огроман значај ове анализе која је у значајној мјери одредила даље правце дјеловања Владе када је ријеч о сектору МСП,  те навео да ће се у будућем периоду активно радити на имплементацији и провођењу препорука које је ОЕЦД  дао у извјештају.