Дана 14.06.2018. Министарство индустрије, енергетике и рударства, у сарадњи са Пројектом ГИЗ EU ProLocal и Привредном комором Републике Српске организовало је радионицу на тему Финансирање малих и средњих предузећа“.

Радионици су присуствовали представници  републичких институција, општинских развојних агенција и финансијских институција који кроз своје програме рада подржавају развој и финансирање МСП-а и предтавника МСП-а .

ГИЗ подржава институције Републике Српске у процесу извјештавања али и примјени принципа Европског акта за МСП (СБА- Смалл Бусинесс Ацт). СБА је европски документ, који омогућава земљама потписницима да помажу МСП и систематично прате, оцјењују и упоређују напредак у остваривању основних принципа дефинисаних овим документом. С тим у вези, овај пројекат омогућио је едукацију малих и средњих предузећа, заинтересованих институција и организација у чијој надлежности је подршка МСП у области финансија.

Радионица је била организована у виду презентације, коју је одржао г-ин Срећко Богуновић- директор друштва за лидерство и развој ЕДА д.о.о., те интерактвне дискусије свих учесника.

Закључци радионице, у виду смјерница, били су да је потребно у наредном периоду :

  1. Кориговати стратегије и политике ,
  2. Профилисати институције,
  3. Креирати посебне фондове уз донаторску подршку,
  4. Даље развијати гарантне и гарантно-кредитне шеме,
  5. Проширити основу небанкарског финаснирања, увести флесибилан правни оквир за факторинг,побољшати окружење за лизинг послове,
  6. Организовати програм „финансијске писмености“.