На Економском факултету Универзитета у Бањој Луци, 07. и 08. фебруара 2017. године је одржан научни скуп „Економске политике малих земаља у условима европских интеграција“. Овај научни скуп је окупио бројне професоре и еминентне стручњаке из цијелог региона: из Босне и Херцеговине, Србије, Хрватске, Македоније и Црне Горе, затим представнике владиних институција, банкарског сектора и бројне друге учеснике. Активно учешће на овом скупу су имали и представници Гарантног фонда РС.

EFBL3

Разматрани су различити аспекти развоја и положаја малих земаља и њихова искуства у процесу интегрисања у ЕУ и вођења економских политика у условима глобализације. Током два дана колико је скуп трајао, више од 50 предавача је представило своја научна открића и сазнања и допринијело квалитетној дискусији и конкретним приједлозима. Теме о којима се говорило су: стране директне инвестиције, ефикасност монетарне и фискалне политике у условима кризе, политика валутног одбора, значај иновационог и предузетничког потенцијала, односи између великих и малих земаља и бројне друге.

Општи закључак и порука са скупа је да су економске интеграције само потенцијална шанса за убрзан развој малих земаља, а да је питање опстанка и развоја сваке земље, па и мале, првенствено унутрашње питање. Да би се користиле потенцијалне шансе интеграција, мале земље морају имати властите стратегије прилагођавања и водити политике којима ће се те шансе користити, изграђивати капацитет властитих институција, подстицати штедњу и домаће инвестиције, јачати образовање, примјену науке, подстицати иновације, прилагођавати привредну структуру, борити се против сиромаштва и јачати социјалну заштиту сиромашних.