У организацији Центра за развој друштвеног предузетништва „Глобус“ 31.05.2017. је одржан  1. Форум о потребама и могућностима развоја социјалних предузећа. Форум је одржан у Подручној привредној комори Бања Лука. Циљ Форума је промоција социјалног предузетништва и залагање за увођење нових мјера подршке, кроз размјену информација и искустава са представницима надлежних институција, невладиних организација и социјалних предузећа.

Форуму су присуствовали представници релевантних институција и организација које се баве питањима социјалног предузетништва. Форум је једна од значајних активности у оквиру пројекта: „Подстицање социјалног предузетништва у Босни и Херцеговини “ којег проводи ЦДП „Глобус“, уз финансијску подршку Амбасаде Краљевине Холандије у Сарајеву.

На Форуму су представљени резултати првог систематског истраживања у области социјалног предузетништва  са препорукама за даље дјеловање у овој области, као и могућности које невладиним организацијама и социјалним предузећима стоје на располагању у оквиру пројекта.

Гарантни фонд РС се такође одазвао позиву Центра „Глобус“ да учествује у разматрању даљих корака у пружању подршке социјалним предузећима.