Дана 06.04.2014. године у просторијама ″Млијекопродукта″  доо Козарска Дубица, одржан је радни састанак представника Гарантног фонда РС са представницима руководства привредног друштва, представницима Нове банке АД Бања Лука Филијала Приједор и предсједником Удружења пољопривредних произвођача – мљекара с циљем  image-71bd8acbb2892f771590bf6249d4806d68a9d4ecaaefe5f24a2a0b4e2b537dcb-Vприближавања ставова и проналажења оптималних рјешења и начина покретања иницијатива за финансирање примарне производње млијека у РС.

На састанку су изнешени могући облици подршке Гарантног фонда РС  у реализацији разних модела финансирања примарне производње млијека. Такође, предсједник Удружења пољопривредних произвођача – мљекара изнио је одређени број приједлога чијом реализацијом  би се могао значајно побољшати положај примарних произвођача млијека како на подручју финансирања истих, тако и на подручју даљег значајнијег развоја мљекарске производње у РС.

На састанку је закључено да се све иницијативе предложене на овом састанку, а које се односе на улогу Гарантног фонда РС у пружању подршке у финансирању пољопривредних газдинстава која се баве примарном производњом млијека, још једном размотре на заједничком састанку представника Гарантног фонда РС и представника Удружења пољопривредних произвођача-мљекара како би се  сачинио коначан приједлог који би се упутио у даљу процедуру.