Начелник општине Сребреница, Младен Грујичић и директор Гарантног фонда РС, Радивоја Крчмар потписали су дана 03.11.2017. године Протокол о сарадњи којим су дефинисана подручја међусобне сарадње на реализацији активности потписника споразума.

Потписници су се обавезали да ће развијати међусобну сарадњу с циљем унапређивања и координације активности које се односе на:

 • подршку провођењу мјера за унапређење индустријске производње и реструктурисање исте
 • подршку провођења мјера за унапређење пољопривредне производње и већем степену финализације исте
 • подршку провођењу мјера за унапређење сточарске производње
 • подршку развоју разних облика туризма на подручју града
 • подршку развоју кластера са циљем осигурања нових тржишта
 • подршци пројектима изгардње индустријске зоне Поточари
 • подршци пројектима ревитализације прерађивачке индустријске зоне „Зелени Јадар“
 • подршци пројектима ревитализације агроиндустријске зоне Скелани
 • стабилизацији и унапређењу модела финансирања предузетника и пољопривредених газдинстава кроз подршку пласманима ИРБ РС, Партнер фонда, Пројекта унапређивања животних услова на селу (IFAD) и др. са гаранцијама Г арантног фонда РС
 • подршци реализацији програма Европске уније за развој малих и средњих предузећа (INNOFIN, COSME и сл.)
 • организацији заједничких догађања: састанака, конференција, округлих столова, форума на којима ће учествовати стручњаци обје стране

Обе стране су се усагласиле да ће континуирано размјењивати информације, организовати заједничке догађаје и покретати иницијативе ради што ефикаснијег остварења претходно дефинисаних циљева.