Гарантни фонд РС и Pavlović International bank a.d. Bijeljina потписали су 14.03.2018. године Анекс уговора о пословно-техничкој сарадњи, којим се уводе двије гарантно-кредитне линије уз посебне услове и то:

  1. Гарантно-кредитна линија за кредитирање предузетника и почетног бизниса-start up на подручју Републике Српске и Брчко Дистрикта БиХ и
  2. Гарантно-кредитна линија за кредитирање воћарства на подручју Републике Српске и Брчко Дистрикта БиХ.

Више информација на линку:http://www.pavlovic-banka.com/cir/vesti/66._akcija!.html#