Дана 13.10. 2015. године, у просторијама Гарантног фонда Републике Српске је одржан састанак са представницима Иновационог центра Бања Лука ради потписивања Протокола о међусобној сарадњи.

Потписници Протокола су се обавезали на координацију међусобних активности у циљу подстицања предузетништва и пружања подршке старт-уп фирмама. Протоколом је предвиђена подршка развоју иновативних предузећа, увођењу нових технологија, те укључивању малих и средњих предузећа у свјетске тржишне токове.

Иновациони центар и Гарантни фонд ће у наредном периоду организовати заједничке промотивне и едукативне активности, како би се старт-уп фирме ближе упознале са могућностима и предностима кориштења производа Гарантног фонда.