09.09.2019. године потписан је протокол између Гарантног фонда Републике Српске и Министарства привреде и предузетништва Републике Српске. Протокол су потписали г-дин Радивоја Крчмар, директор Гарантног фонда Републике Српске и минстар привреде и предузетништва Републике Српске, г-дин Вјекослав Петричевић.

Протокол о сарадњи предвиђа пружање подршке провођењу мјера за унапређење и реализацију стратешких пројеката и праваца раста и развоја привреде и индустрије, подршци програмима развоја малих и средњих предузећа и предузетника, унапређењу индустријске производње и реструктурисање исте.

Потписници ће развијати међусобну сарадњу са циљем унапређивања и координације активности. Затим протоколом је предвиђена стална сарадња и размјена информација између потписника, те организовање и координација заједничких активности ради оставаривања дефинисаних циљева.