Начелник града Требиња, Лука Петровић и директор Гарантног фонда РС, Радивоја Крчмар потписали су дана 19.04.2017. године Протокол о сарадњи којим су дефинисана подручја међусобне сарадње на реализацији активности потписника споразума.

Потписници су се обавезали да ће развијати међусобну сарадњу с циљем унапређивања и координације активности које се односе на:

подршку провођењу мјера за унапређење индустријске производње и реструктурисање исте
подршку провођења мјера за унапређење пољопривредне производње и већем степену финализације исте
подршку провођењу мјера за унапређење сточарске производње
подршку развоју разних облика туризма на подручју града
подршку развоју кластера са циљем осигурања нових тржишта
подршку почетним пословним активностима привредних субјеката
подршку пројектима руралног развоја кроз активности Аграрног фонда Града
подршку пројектима инвестирања у мале производне капацитете у руралним дјеловима Града.

Поред наведеног, Протоколом је предвиђено унапређење модела финансирања предузетника и пољопривредних газдинства кроз подршку пласманима из средстава ИРБ-а РС, фонда Партнер, те средстава расположивих у оквиру ИФАД пројекта.
Обе стране су се усагласиле да ће континуирано размјењивати информације, организовати заједничке догађаје и покретати иницијативе ради што ефикаснијег остварења претходно дефинисаних циљева.