Дана 05.09.2017.године, Гарантни фонд Републике Српске и општина Власеница су потписали Протокол о сарадњи. Протокол су потписали начелник  општине Власеница, господин Мирослав Краљевић и господин Радивоја Крчмар, директор Гарантног фонда.

Протоколом је предвиђена стална сарадња и размјена информација између потписника, те координација заједничких активности ради остварења дефинисаних циљева.

Неки од циљева су:

  • подршка провођењу мјера индустријске производње и реструктуирање исте,
  • подршка за унапређивање пољопривредне производње,
  • подршка разним облицима туризма на подручју општине,
  • подршка програмима развоја малих и средњих предузећа и предузетника који су у функцији запошљавања и самозапошљавања незапослених лица,
  • подршци почетним пословним активностима привредних субјеката на подручју развоја информационо-комуникационих технологија, туристичке понуде, производње јагодичастог воћа, сточарства, перадарства, рибарства, и сл.

Поред тога, потписници овог Протокола ће радити на пружању подршке пројектима за предузетнике, организовати заједничке састанке, округле столове, консултације и семинаре, те континуирано размјењивати корисне информације и искуства како би што ефикасније остварили наведене циљеве.