Начелник општине Братунац, Недељко Млађеновић и директор Гарантног фонда, Радивоја Крчмар, потписали су Протокол о сарадњи на састанку одржаном 03.11.2017. године у просторијама општине Братунац. Протоколом је предвиђена међусобна сарадња и усклађивање активности потписника Протокола.

Најзначајнија подручја сарадње ће бити подршка провођењу мјера за унапређење индустријске, пољопривредне и сточарске производње, подршка развоју туризма, подршка пројектима за развој пословних зона Циглана, Побрђе и Рајска плажа. Посебан фокус сарадње је и пружање подршке предузетницима који тек започињу пословне активности у областима пољопривреде, сточарства, туризма и информационо-комуникационих технологија.

Потписници ће заједнички радити на унапређењу модела финансирања предузетника и пружању подршке приликом учешћа у домаћим и међународним програмима и пројектима, од којих су најзначајнији програм COSME, ИФАД пројекат за унапређење животних услова на селу и фонд ПАРТНЕР  Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС.

Обе стране су се обавезале да ће континуирано размјењивати информације и вршити координацију међусобних активности у правцу остварења претходно дефинисаних циљева.