Дана 25.06.2019. године, потписан је Протокол о сарадњи између Гарантног фонда Републике Српске и општине Рибник. Протокол су потписали господин Радивоја Крчмар, директор Фонда и господин Небојша Караћ, начелник општине Рибник.

Протокол о сарадњи предвиђа пружање подршке провођењу мјера за унапређење индустријске и пољопривредне производње. 

Приоритетни правци развоја општине биће дрвопрерађивачка производњa и проширење смјештајних капацитета с циљем развоја еко туризма.

Обе стране ће радити на пружању подршке програмима развоја малих и средњих предузећа и предузетника који су у функцији запошљавања и самозапошљавања, пројектима инвестирања у мале производне капацитете у руралним дијеловима општине, те подршци реализације стратешких пројеката за развој ове општине.

Гарантни фонд и општина Рибник ће континуирано размјењивати искуства и информације, организовати састанке, конференције и округле столове, те усклађивати међусобне активности у правцу што ефикаснијег остварења дефинисаних циљева.

Потписници ће припремити и годишњи план активности за спровођење овог Протокола, а у сврху провођења, потписници се обавезују именовати по једно лице која ће заједно вршити координацију активности из члана 3. овог Протокола уз обавезу да годишње припреме извјештај о реализацији одрдеби Протокола.