У просторијама Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука данас је потписан Уговор о гарантовању кредитног портфеља између Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука и MKД „Таурус“ д.о.о. Бања Лука у износу од 500.000,00 КМ.

Кредити МКД Таурус д.о.о. Бања Лука, уз гаранцију Гарантног фонда Републике Српске, намијењени су предузећима, самосталним привредницима и пољопривредним газдинствима који су регистровани на подручју Републике Српске. Гарантни фонд РС гарантује 50% износа главнице појединачног кредита којег пласира МКД.

„Оно што је битно за наше привреднике јесте то да је овим путем значајно олакшана процедура аплицирања и уједно одобравања кредита у оним случајевима када је потребан и Гарантни фонд као додатни инструмент обезбјеђења, а што у суштини значи да би привредник требао на лакши начин доћи до кредита.“- изјавио  је в.д. директора  Фонда Невен Бућан.  

„Хтио бих да нагласим да је ГФРС увођењем опције гарантовања кредитног портфеља отклонио потребу двоструког одобравања кредита код МКД, а онда гаранције код ГФРС, те залагање колатерала и код МКД и код ГФРС. Процес одобравања кредита је убрзан, а такође су смањени трошкови за привреднике који узимају кредит.

Фонд је препустио одобравање кредита МКД, док је МКД дужна исте да уврсти у гарантовани портфељ, према уговором дефинисаним критеријумима и о томе извјести Фонд. Такође, саме трошкове гаранције у овом случају плаћа МКД, тако да клијент има само обавезу враћања кредита МКД.“ – навео је Бућан.

Циљна група клијената који се могу обратити МКД за кредит из ових средстава јесу:

– Микро предузећа, пољопривредна газдинства и предузетници са максималним износом кредита, по једном клијенту до 50.000,00 КМ;

Кредити могу имати различите намјене, од финансирања одржавања ликвидности, улагања у обртна средства, те инвестирања у основна средства.

Осим гаранције која олакшава приступ изворима финансирања, привредници имају могућност кориштења и посебног бенефита у виду grace периода, све у зависности од намјене финансирања.

„Ово је значајан уговор, јер је МКД „Таурус“ д.о.о. Бања Лука прво микрокредитно друштво са којим потписујемо уговор о гарантовању кредитног портфеља. Надам се да ће се и остала МКД одлучити за овај вид сарадње са Гарантним фондом Републике Српске, односно да ће приступити оваквој врсти доста поједностављене сарадње. ГФРС је на овај начин, изузимајући редовно издавање гаранција и Цовид програм, потписао 135,5 милиона КМ гарантованог кредитног портфеља.“ – закључује Бућан.