„Потписивањем Уговора о гарантовању портфеља кредита у 2023. години почињемо сарадњу са Sparkasse банком. На овај начин ћемо допринијети да банка једноставније, брже и по повољнијим условима одобрава кредите привредницима, јер ризик поврата средстава дијели са Гарантним фондом“ – изјавио  је в.д. директор-а  Фонда Невен Бућан.  

Гарантни фонд је у пошлој и током ове године имао значајан допринос у стварању повољнијих услова банкама за пласман кредитних средстава која су била неопходна привредницима за одржавање континуитета и раста пословања.

„Сматрамо да ћемо нашу сарадњу у наредним годинама проширивати, како бисмо створили повољнији амбијент на финансијском тржишту,  те јачу институционалну подршку за раст и развој привреде“ – истакао је Бућан.

Sparkasse банка је у претходном периоду показала висок степен одговорности и професионалности у раду, те континуираним праћењем потреба привредних субјеката и  унапређењем  модела финансирања дала свој допринос развоју финансијког тржишта.

Професионалан приступ те изграђено повјерење, као један од најзначајних предуслова за рад у финансијском сектору, било је предуслов и за потписивање једног оваквог уговора.

На овај начин, омогућавамо банци да у једном сегменту финаснирања, сама одлучује којим клијентима је потребан додатан колатерал у виду гаранције Фонда, те да у складу са дефинисаним критеријима те кредите додатно осигура гаранцијама Фонда. Овим начином пословања банка постаје бржа у рјешавању захтјева за финансирање, смањује ризик поврата кредита и додатно, на индиректан начин, показује одговорност према штедишама, јер уговарањем гаранција за пласмане ствара и већу сигурност поврата пласираних кредита.

Циљна група клијената који се могу обратити банци за кредит из ових средстава јесу:

– Микро предузећа, пољопривредна газдинства и предузетници са максималним износом кредита, по једном клијенту до 250.000,00 КМ;

– Мала предузећа са максималним износом кредита, по једном клијенту до 500.000,00 КМ; 

– Средња  и велика предузећа са максималним износом кредита, по једном клијенту до 1.000.000,00 КМ.

 „Ово је до сада пета банка са којом је потписан овај иновативан уговор о гарантовању портфеља. Надам се да ће се и остале банке одлучити за овај вид сарадње са Гарантним фондом Републике Српске, односно да ће приступити оваквој врсти доста поједностављене сарадње. Гарантни фонд Републике Српске је на овај начин, изузимајући редовно издавање гаранција и COVID програм, потписао уговоре у износу 125 милиона КМ гарантованог кредитног портфеља“- закључује Бућан.