У просторијама Фондације за развој Града Приједора данас је потписан Уговор о гарантовању кредитног портфеља између Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука,  Фондације за развој Града Приједора и PROCREDIT BANK d.d. Sarajevo у износу од 5.000.000,00 КМ. Ово је први Уговор овакве врсте потписан у Републици Српској и Босни и Херцеговини, којим је уговорена сарадња између једне локалне заједнице, Гарантног фонда Републике Српске и PROCREDIT BANK d.d. Sarajevo.

Кредити PROCREDIT BANK d.d. Sarajevo, уз гаранцију Гарантног фонда Републике Српске и Фондације за развој Града Приједора, намијењени су предузећима, самосталним привредницима и пољопривредним газдинствима који су регистровани на подручју Републике Српске. Гарантни фонд РС гарантује до 50% износа главнице, а Фондација до 30% износа главнице појединачног кредита којег пласира Банка.

„Оно што је битно за наше привреднике јесте то да је овим путем значајно олакшана процедура аплицирања и уједно одобравања кредита у оним случајевима када је потребан додатни инструмент обезбјеђења, гдје се поред Гарантног фонда укључује и Фондација са додатном гаранцијом, а што у суштини значи да би привредник требао на лакши начин доћи до кредита.“- изјавио  је в.д. директора  Фонда Невен Бућан.  

„Хтио бих да нагласим да је ГФРС увођењем опције гарантовања кредитног портфеља отклонио потребу двоструког одобравања кредита код Банке, а онда гаранције код ГФРС, те залагање колатерала и код Банке и код ГФРС. Процес одобравања кредита је убрзан, а такође су смањени трошкови за привреднике који узимају кредит.

Фонд је препустио одобравање кредита Банци, док је Банка дужна исте да уврсти у гарантовани портфељ, према уговором дефинисаним критеријумима и о томе извјести Фонд. Такође, саме трошкове гаранције у овом случају плаћа Банка, тако да клијент има само обавезу враћања кредита Банци.“ – навео је Бућан.

Циљна група клијената који се могу обратити Банци за кредит из ових средстава јесу:

– Микро предузећа, пољопривредна газдинства и предузетници са максималним износом кредита, по једном клијенту до 70.000,00 КМ и

-Мала, средња и велика предузећа са максималним износом кредита, по једном клијенту до 100.000,00 КМ.

Кредити могу имати различите намјене, од финансирања одржавања ликвидности, улагања у обртна средства, те инвестирања у основна средства.

Осим гаранције која олакшава приступ изворима финансирања, привредници имају могућност кориштења и посебног бенефита у виду grace периода, све у зависности од намјене финансирања.

„Ово је значајан уговор, јер је ово први уговор овакве врсте, који потписујемо између ГФРС, Банке и Фондације о гарантовању кредитног портфеља. Надам се да ће се и остали Фондови за развој градова и општина у Републици Српској одлучити за склапање овакве врсте уговора и овакав вид сарадње са Гарантним фондом Републике Српске за олакшавање приступа изворима финансирања за привредне субјекте на подручју њихових градова и општина. ГФРС је на овај начин, изузимајући редовно издавање гаранција и Цовид програм, потписао 155,5 милиона КМ гарантованог кредитног портфеља.“ – закључује Бућан.