Mинистар науке и технологије проф. др Јасмин Комић и директор Гарантног фонда Републике Српске Радивоја Крчмар потписали су данас Протокол о сарадњи у циљу развијања међусобне сарадње и унапређивања активности на подручју промоције и популаризације науке и технологије, подршке научно-истраживачким програмима и пројектима у области технолошког развоја као и подршци програмима иновација и заштите интелектуалног власништва.

Потписници Протокола заједнички ће радити на подршци учествовању у програмима Европске уније и других међународних организација за подстицаје конкурентности и иновативности у малим и средњим предузећима, подршци програмима трансфера знања и технологија као и заједничким пројектима научно-истраживачке заједнице и малих и средњих предузећа.

Поред тога, Протоколом је предвиђена међусобна сарадња Министарства науке и технологије и Гарантног фонда Републике Српске у циљу подршке програмима развоја технолошке инфраструктуре, иновативних предузећа те промотивним активностима потписника Протокола.