Дана 27.06.2018. године, директор Гарантног фонда Републике Српске Радивоја Крчмар и начелник општине Пале Бошко Југовић, потписали су протокол о сарадњи.

Начелник општине представио је правце раста и развоја општине те изразио потребу сарадње са Гарантним фондом на неколико пројеката. Као најзначајнији пројекти за општину истакнути су рјешавање питања квалитетног снабдијевања топлотном енергијом становника ове локалне заједнице,изградњом нових капацитета у оквиру Јавног предузећа Топлана Пале. Поред Топлане истакнута је потреба за финансијском подршком развоју локалних пољопривредних газдинстава која би се бавила производњом млијека за потребе привредног друштва „ПАЂЕНИ“ д.о.о.,а које је изразило спремност сарадње са пољопривредним произвођачима ове локалне заједнице.

Директор Гарантног фонда РС истакао је спремност Фонда да подржи пројекте које кандидује ова локална заједница те истакао могућност сарадње на повећању туристичке понуде   изградњом нових смјештајних капацитета од стране локалног становништва како би се искористила близина Олимпијског центра  Јахорина.