У просторијама Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука, дана 03.11.2023. године одржан је састанак представника Гарантног фонда са координатором ИФАД (Међународни фонд за аграрни развој)  програма у Босни и Херцеговини и представником Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Владе Републике Српске. Јединица за координацију пољопривредних пројеката Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде реализује пројекте Међународног фонда за развој пољопривреде (скр. ИФАД) и са том међународном организацијом одржава дугогодишње партнерске односе.
   Да би се обновила сарадња у будућем периоду и отвориле нове могућности за сарадњу – укључујући финансирање мјера за адаптацију на климатске промјене и уврштавање на листу корисника земаља у новом циклусу финансирања ИФАД-13, неопходно је припремити документ о плану дјеловања ИФАД у БиХ. У том контексту на састанку се разговарало о улози Гарантног фонда и правцима сарадње између ИФАД-а и Гарантног фонда у наредном периоду, при чему је Гарантни фонд понудио неке иновативне видове сарадње, а све у складу са директивама ИФАД-13.

Представници Гарантног фонда су информисали присутне о гарантним линијама ГФРС које су намијењене управо за реализацију Пројекта развоја руралног пословања. Гарантни фонд РС је препознао значај и потенцијалне користи од овог Пројекта, те су створили услове да пољопривредници уз гаранцију још лакше могу доћи до повољних кредитних средстава.

   Након појашњења начина на који представници Гарантног фонда РС виде улогу Фонда у реализацији ИФАД пројекта закључено је да су све активности које је Фонд до сада предузео у складу са основним принципима реализације ИФАД пројекта на подручју РС, те да постоје реалне основе да се Гарантни фонд РС сврста у активног и значајног судионика у реализацији овог пројекта и у наредном периоду.