Дана 18.07.2019. у просторијама Дома културе општине Перово а на основу потписаног  Протокола о сарадњи,  одржан је састанак представника Гарантног фонда Републике Српске,начелника општине Петрово са  привредницима и предузетницима, који имају намјеру да улажу у развој дјелатности које обављају, како би заједно дефинисали прихватљива рјешења и предложили  моделе финансијске подршке.

Након одржане презентације пословања Гарантног фонда Републике Српске и дискусије дефинисани су даљи правци подршке  дрвопрерађивачкој индустрији, туризму и пољопривреди.